Växtkunskap

Ståndorter och växtstrategier

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med träd inom planering och skötsel vid kommunala parkförvaltningar samt inom bostadsområden och kyrkogårdar. Du bör ha god växtkännedom och grundläggande kunskaper inom marklära.

För att göra rätt växtval till svåra växtplatser behöver man förstå ståndorten som begrepp och vilka krav den i sin tur ställer på växten. När man har klart för sig den enskilda artens växtstrategier kan man matcha rätt växt till rätt plats.

KURSINNEHÅLL:

  • Ståndorter: ståndortsbegreppet förklaras. Vilken är växtens ståndortsamplitud?
  • Vi tittar på olika typer av svenska och exotiska vegetationssystem för att jämföra ståndorterna.
  • Succession: vilka olika stadier ingår, hur påverkar tiden successionen?
  • Hur kan du utnyttja den naturliga successionen i befintliga och nyplanterade bestånd? 
  • Olika växtstrategier med exempel.