OdlingVäxtkunskap

Sjukdomar och skadegörare i växthus

Kabbarp

Hårt specialiserade odlingar är mycket sårbara för angrepp av olika skadegörare samtidigt som tillgången på tillåtna kemiska bekämpningsmedel stadigt minskar. Förebyggande odlingshygien blir då en förutsättning för ett lyckat odlingsresultat. Produktion av friska krukväxter eller goda skördar av grönsaker kräver dessutom friska småplantor. 

Kursen vänder sig till dig som arbetar med odling av prydnadsväxter eller grönsaker i växthus eller är engagerad hobbyodlare som vill lära dig mer om odling under glas. Vi ser gärna att du har viss odlingserfarenhet.

KURSINNEHÅLL:

  • Vilka olika smittvägar finns och hur undviker man att få in smitta?
  • Val av saneringsmetod och desinfektionsmedel
  • Hur arbetar du systematiskt med det förebyggande arbetet?
  • Kontroll av plantmaterial
  • Våra vanligaste svampsjukdomar, växtparasitära bakterier, nematoder, virus och skadedjur
  • Hur bekämpas de?
  • Nyttodjur inom biologisk bekämpning

KURSAVGIFT:

I kursavgiften ingår arbetsmaterial, kursdokumentation och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang.