AnläggningTCYK

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

Kabbarp

Yrkesbeviskursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare som vill lära dig mer om hur du läser och tolkar ritningar för att beräkna massor och material och sätta ut punkter i plan och höjd. Godkänd kurs skrivs in i TCYK:s Yrkesbevisbok.

KURSINNEHÅLL:

MÅL – ELEVEN SKA EFTER GENOMGÅNGEN KURS KUNNA:

  • Tolka de olika ritningarna vid markarbeten
  • Utläsa skalor och utföra mängd- och massberäkningar från ritningar
  • Hantera avvägningsinstrument och avvägningslaser
  • Utföra utsättning i höjd och plan
  • Föreskrifter för en säker arbetsplats, skyddsutrustning.