Trädvård & trädklättring

Riskbedömning – Farliga träd

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom skötsel av allmänna och offentliga park- och trädgårdsmiljöer.

Alla har vi säkert hört olika versioner om att delar av träd eller till och hela träd har fallit ner till marken helt okontrollerat. Många letar efter farliga träd, men finns det verkligen farliga träd? Det är minst lika viktigt att se till hur miljön under trädet är anpassad för att man ska kunna bedöma hur stor skada en fallande gren eller träd kan göra. Kursen innebär en teoretisk genomgång uppföljd med fältbesök.


KURSINNEHÅLL:

  • Vilka miljöer man bör leta i
  • Hur man letar på systematiskt vis
  • Träd med skador eller allvarliga defekter
  • Hur man bedömer risker
  • Hur man agerar om trädet påvisar allvarlig skada eller defekt
  • Vilken information som är viktig att förmedla

MÅL MED KURSEN:

Deltagarna skall självständigt kunna leta, finna och bedöma träd samt ”felanmäla” utifrån säkerheten gällande underliggande aktiviteter.

Kursanmälan


    Företagsuppgifter