Trädvård & trädklättring

Räddning vid trädklättring

Kabbarp

Räddningsövningar från träd för dig som jobbar med trädvård uppe i träden. Kursen innebär en vidareutbildning i räddning från arbete med rep och sele.

Såväl erfarna arborister som nyutbildade klättrare är välkomna att delta i denna kurs, vars mål är att höja eller bibehålla en hög nivå på medvetenheten för riskerna vid klättring med rep och sele. Kursen består mestadels av praktiska övningar. Kursen kan kombineras med en dag med praktisk HLR, LABC inför denna kurs.

FÖRKUNSKAPSKRAV:

Minst grundkurs Trädklättring A eller motsvarande. Nyligen genomgångna kurser i HLR (hjärt- och lungräddning) och LABC (läge-andning-blödning-chock). Tänk också på att du skall ha en gällande ansvars- och olycksfallsförsäkring! Medtag egen klätterutrustning för aktivt deltagande i övningarna.

KURSINNEHÅLL: 

  • Säkerhet vid klättring
  • Riskbedömning
  • Grundläggade principer vid räddning från rep och sele
  • Hur sänker vi riskerna vid arbete med rep och sele

UTRUSTNING:

  • CE-märkt och godkänd sittsele
  • Hjälm med visir och hörselkåpor, godkänd vid klättring
  • Livlina
  • Kängor av minst ankelhög modell och minst sågskyddsklass 1
  • Byxor, minst sågskyddsklass 1

Godkänd kurs är ett av delkraven för att kunna genomföra ETW-certifieringen.