OdlingTCYK

Plantskolist 6 TCYK

Kabbarp

Detta är den sjätte kursen i en serie om 6 som siktar in sig speciellt på medarbetare i plantskolan. Varje godkänd kurs leder till ett yrkesbevis.

Efter genomförda 6 kurser utfärdas ett TCYK-intyg: Certifierad Plantskolist. Utbildningsserien genomförs i samarbete med LRF Trädgård/Plantskola samt TCYK.

DEN STUDERANDE SKALL EFTER GENOMGÅNGEN KURS KUNNA:

 • känna till de viktigaste kemiska och biologiska bekämpningsmetoderna såväl förebyggande som kurativa.
 • aktuella karantänskadegörare och deras symtom.
 • olika arbetsmiljölagar och regler kring anställd personal (SLA).
 • vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär.
 • grundläggande ergonomi
 • tillämpa systematiskt kvalitetsarbete (SAM) och processer för kvalitetssäkring (LEAN).
 • planera, leda och organisera arbetet med utgångspunkt i arbetsmiljölagen samt företagets produktionsinriktning.
 • förstå betydelsen av att sätta mål och följa upp dem.
 • förstå arbetsplaneringens betydelse för ekonomi och arbetsmiljö.
 • känna till gruppdynamikens betydelse i ett arbetslag.
 • verbal och ickeverbal kommunikation.
 • känna till olika metoder för konflikthantering
 • känna till hur man arbetsleder samt ökar personalens motivation
 • bidragskalkylering och investeringskalkylering
 • resonera kring företagsekonomiska frågor som har betydelse för företaget, samhället och individen utifrån ett entreprenöriellt synsätt.
 • identifiera 50 växter och ange deras svenska och vetenskapliga namn.

KURSINNEHÅLL:

 • Växtskydd del 2
 • Arbetsplanering/arbetsledning
 • Ekonomi del 2
 • Växtkännedom

Kursanmälan


  Företagsuppgifter