Beskärning & skötselVäxtkunskap

Ogräskurs

Kabbarp

Kursen om ogräs vänder sig till dig som arbetar med skötsel eller anläggning av utemiljö i en kommun, kyrkogårdsförvaltning eller bostadsbolag. Du får lära dig om ogräsens uppbyggnad, hur de sprider sig och hur du känner igen de olika arterna. Du får kunskap om de olika ogräsens ståndorter och vad du kan göra för att lyckas med att förebygga ogräs. Vi går även igenom hur ogräset kan bekämpas.

Du behöver inga förkunskaper.

Kursinnehåll

  • Igenkänning av ogräs i både hjärtbladsstadiet som fullvuxen planta
  • Indikatorväxter på olika jordarter
  • Växtbäddens betydelse
  • Förebyggande åtgärder för att undvika/begränsa ogräsförekomst
  • Strategisk planering vid nyplantering – växtval, planteringsavstånd, snabb etablering
  • Marktäckning
  • Bekämpningsmetoder samt hur du kombinerar de olika metoderna
  • Fältvandring