Växtkunskap

Marktäckande perenner

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare, kyrkogårdsarbetare eller villaägare med stort växtintresse. Deltagande förutsätter grundläggande kunskaper kring perenna växter.

KURSINNEHÅLL:

  • Förutsättningar för perennplantering
  • Fördelar med perenner under träd och buskar
  • Olika ståndorter och deras krav på växterna
  • Förberedelse av växtplatsen, perennjordens beskaffenhet
  • Plantering och etablering
  • Skötsel av extensiva perennytor
  • Ogräs
  • Speciellt lämpade marktäckande arter
  • Färdiga perennmattor
  • Att måla med perenner