Beskärning & skötselOdling

Kompostering – Den gröna resursen

Kabbarp

Kursen vänder sig till dig som är verksam i den gröna näringen eller till dig som är nyfiken på att börja med kompostering. Vi går igenom de olika kompostmetodernas innehåll och uppbyggnad, och vilken typ som passar till vilket användningsområde. Utifrån ett tidsperspektiv får du även lära dig hur komposten ska hanteras, vilka faktorer du bör tänka på och hur du balanserar kompostens behov för bästa produkt- och största positiva påverkan på den biologiska mångfalden. Dagen avslutas med en rundvandring och visning av Hvilan Utbildnings egna kompost.

Du behöver inga förkunskaper.

KURSINNEHÅLL

  • Grundläggande marklära
  • Arbetsmetoder
  • Kompostens uppbyggnad
  • Vad händer i komposten?
  • Kompostens stationer – hantering och tidsperioder
  • Särskilda faktorer och användningsområde
  • Fukt och värme
  • Småskalig och storskalig kompostering