Ekonomi & försäljning

Kalkylering, räkna på jobb – Distans

DistansKabbarp

Denna utbildning vänder sig till dig som vill lära dig, eller utveckla dina, kunskaper inom kalkylering av jobb. Det är väsentliga kunskaper att ha för att kunna planera och utföra arbeten så kostandseffektivt som möjligt. 

Under två dagar får du verktyg i hur du kan kalkylera och räkna på arbeten tillsammans med vår kursledare Pontus Runeke som är utbildad landskapsarkitekt och driver företaget Runeke – Konslut. 

En del av kursens innehåll, dag 1:

 • Lite grundläggande ekonomi, täckningsbidrag, overheadkostnader, påslag mm
 • Kostnader för personella och maskinella resurser (timpriser mm) och hur jag räknar ut dessa
 • Beräkning av tidsåtgång/kapacitet, tidfaktorlistor mm
 • Ritningsläsning 
 • Mängdberäkning och vanliga enhetsomvandlingar
 • Enklare kalkylering i Excell (exempel)
 • Utlämning av kalkyluppgift (ska lösas till nästkommande tillfälle/dag)

En del av kursens innehåll, dag 2:

 • Genomgång av kalkyluppgift
 • Vad kan gå fel? Vanliga fel vid kalkylering och hur jag undviker dessa
 • Olika kunder (Kommuner, Kyrkogårdsförvaltningar, Bostadsrättsföreningar, Privata kunder mm)
 • Hur jag lämnar pris/offert på ett arbete
 • Viktigt att tänka på i relationen entreprenör och beställare
 • Lite om AMA Anläggning (Stort ämne som berörs kortfattat i detta fall)
 • Övriga frågor eller tankar…

Kursen sker helt på distans via Teams (skickas en inbjudan på mail)

Anmälan

Företag: Anmäl dig via formuläret på hemsidan

Privatperson: Anmäl dig genom att mejla till 
Mejlet ska innhålla; kursen namn, kursdatum, ditt namn och efternamn samt personnummer.