AnläggningTCYK

Gräsanläggning TCYK

Kabbarp

Yrkesbeviskursen vänder sig till dig som är park- och utemiljöarbetare/ trädgårdsanläggare. 

Kursen lär ut professionell gräsanläggning, både sådd av gräsmatta och utläggning av färdigt gräs. Kursen behandlar allt­ifrån marklära och artkännedom till växtskydd, finplanering och dränering, och den har en praktisk anläggningsdel där kunskaperna från den teoretiska delen fördjupas. 

Läs mer om yrkesbevis

KURSINNEHÅLL:

 • Verktyg och Maskinkännedom
 • Art- och sortkännedom
 • Marklära, dränering
 • Växtnäringslära
 • Växtskydd
 • Anläggning, sådd/läggning färdigt gräs
 • Arbetsmiljö
 • Tidfaktorer

MÅL – ELEVEN SKA EFTER GENOMGÅNGEN KURS KUNNA:

 • Utföra finplanering och läggning av färdigt gräs
 • Redogöra för och/eller utföra jordbearbetning
 • Redogöra för och/eller utföra dränering
 • Redogöra för och/eller utföra grundgödsling vid anläggning
 • Känna till de vanligaste gräsfröarter och sorter
 • Känna till och/eller använda såmaskiner, sladdningsutrustning etc.

(Teori / Praktik beroende på årstid)