Ekonomi & försäljning

Att leda på distans – Distanskurs

DistansKabbarp

Denna utbildning vänder sig till dig som leder en arbetsgrupp på distans och syftar till att ge dig kunskap och kompetens i hur du håller en närhet kommunikativt, samtidigt som det geografiska avståndet existerar.

Under två dagar får du verktyg i hur du agerar som ledare för en utspridd arbetsgrupp och erhåller verktyg i hur du bedömer din grupps utveckling. Föreläsare är Mats R Nilsson från BIP.

En del av kursens innehåll:

 • Olika former av ledarskap
 • Vilka krav kan en chef ställa?
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA
 • Möteseffektivitet och mötesfrekvens
 • Samtal ”bakom ryggen”
 • Ryktesspridning
 • Feedback
 • Målstyrning och projekt
 • Informella ledare
 • Kommunikativa verktyg
 • Tolkning av budskap
 • Stresshantering
 • Konflikthantering
 • Motivation via distans

Kursen sker helt på distans via Teams (skickas en inbjudan på mail)

Tillfälle 1: 5/10 och 7/10
Tillfälle 2: 25/10 och 27/10
Tillfälle 3: 22/11 och 24/11 

Anmälan

Företag: Anmäl dig via formuläret på hemsidan

Privatperson: Anmäl dig genom att mejla till 
Mejlet ska innhålla; kursen namn, kursdatum, ditt namn och efternamn samt personnummer.