Behöver du personal till odlingssäsongen 2020?

Är du i akut behov av personal inom odling eller vet att du kommer behöva inom de närmsta månaderna, kontakta oss! Vi håller just nu på att snabbutbilda personer inom odling och som är redo att ut och jobba hos er.
 

HVILAN UTBILDNINGS UPPDRAG

Hvilan Utbildning ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation, en del av LRF – Lantbrukarnas Riksförbund, och har utbildat kompetent personal inom odling till branschen i mer än 150 år.

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi en introduktionsutbildning med dels 1 veckas teoretisk distansutbildning samt 1 veckas praktik för att därefter gå direkt ut i anställning hos er. Syftet är att förse arbetsgivarna med arbetskraft till den pågående säsongen 2020. 

Utbildningen baseras på arbetsgivarnas behov och de växtzoner som odlingen bygger på. Undervisningen sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att utbildningen är på distans. Den innehåller korta filmer med instruktioner för olika praktiska moment inom yrket. Genom utbildningen lär sig den studerande om branschen samt grunden i hur olika grödor ska sås, hanteras och paketeras.

Länk till:  Intresseanmälan för arbetsgivare

 

KONTAKTA OSS:

Anna Andersson  - 040 - 46 37 05

Jennifer Wendel - 040 - 46 37 68

odlare2020@hvilanutbildning.se

 

INNEHÅLL

Första veckan är uppdelad på tre delkurser: Odlingsbranschen samt  fördjupningskurs  Friland och Växthus.

Första delkursen ger en inblick i hur det är att arbeta i odlingsbranschen, vilka krav som ställs och vad man kan förvänta sig av arbetet. Deltagarna lär sig även vilka aktörer som finns inom odlingen och hur du hittar dem för framtida yrke. Slutligen ingår det en kort genomgång av de olika certifieringar som finns inom odling och olika odlingstekniker kopplade till dessa certifikat.

Kursen innehåller:

  • Introduktion till den gröna näringen
  • Livsmedelshantering, regler kopplade till detta samt praktisk livsmedelshantering
  • Certifieringar inom odling – IP och KRAV
  • Arbetsmiljö och ergonomi

Friland- och växthusodling som är uppdelat i två delar som innehåller:

  • Markberedning – syfte och skillnader samt omskolning
  • Sådd – direktsådd, plugg och stickling
  • Gödsling – teoretiskt och praktiskt
  • Skötsel – ogräsbekämpning och bevattning, uppbindning och skadegörare