ToDo-mässan Malmö

Träffa Hvilan på årets ToDo-mässa i Malmö! Vi informerar om våra vuxenutbildningar och svarar på utbildningsrelaterade frågor.