Öppet Hus för Hvilan Gymnasium i Stockholm

Välkommen på Öppet Hus för Hvilan Gymnasium i Stockholm.

Tid: kl. 17:00-19:00
Plats: Frescati Hagväg 24, 114 19 Stockholm

Datum

2020-01-30 17:00 till 19:00