Öppet Hus för Hvilan Gymnasium i Stockholm

Välkommen på Öppet Hus för Hvilan Gymnasium i Stockholm.

Tid: kl. 12:00-14:00
Plats: Frescati Hagväg 24, 114 19 Stockholm

Datum

2019-12-07 12:00 till 14:00