Infomöte - Arbetsmarknadsutbildning Uppsala

Välkommen på infomöte för vår Arbetsmarknadsutbildning - Trädgår i Uppsala. Informationsmötet sker digitalt. Anmälan görs till uppsalautbildningsgruppen@arbetsformedlingen.se .

Informationsmötet riktar sig till dig som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen. Kontakta handläggare om du är intresserad av att delta på informationsmötet.

Datum

2020-05-25 13:00 till 14:00