Digital arbetsmarknadsdag!

Är du intresserad av att presentera din verksamhet för våra gymnasieelever? Onsdagen den 2/6 kommer vi att arrangera en digital arbetsmarknadsdag för våra gymnasieelever på skolorna i Kabbarp, Lund och Stockholm.

Den digitala arbetsmarknadsdagen är uppdelad på två tillfällen; förmiddagen för våra studieförberedande program och eftermiddagen för våra yrkesförberedande program. Fokus är att visa på variationen av företag och tjänster, med ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete, kopplat till elevernas utbildningar och hur eleverna via exempelvis jobb eller vidare studier kan påverka sina framtidsutsikter och nå sina mål inom arbetsmarknaden.

Vi ser gärna en variation av tjänsteföretag inom den gröna näringen, men även andra branschen med ett aktivt arbete kring miljö och hållbarhet, kopplat till utbildningsbakgrund, företagets framtidsutsikter!
 

Studieförberedande program
2 juni 2021  
Klockan 10:00-11:30 

Yrkesförberedande program
2 juni 2021 
Klockan 13:30-15:00 
 

ANMÄLAN
Skicka din anmälan till marknad@hvilanutbildning.se. Märk mailet med "Arbetsmarknadsdag". Specificera om du vill delta för de studieförberedande eller yrkesförberedande programmen!

Sisa dagen för anmälan är: 2021-05-26 

Datum

2021-06-02 - 2021-06-02