Information för vuxenstuderande


Med anledning av COVID-19

Det är en utmanande tid vi befinner oss i. Det är fullt naturligt att känna oro i tider som dessa. Viktigt att komma ihåg är att vi inte är ensamma och många frågor vi ställer oss själva, ställs även bland människor i vår omgivning. Därför är det oerhört viktigt att vi pratar tillsammans om det som händer och de utmaningar vi stöter på.

Efter en tid med distansstudier är vi åter tillbaka på våra skolor. Vi har fördelen att mycket av undervisningen sker i våra utemiljöer, vilket gör att vi har förmånen att kunna träffas - även om vissa försiktighetesåtgärder tas:

 • Undervisningen sker i mindre grupper och i våra utemiljöer
 • En del undervisning sker på distans
 • Schemaläggning efter utifrån lokaler och utrymmen för att säkert kunna vistas i lokalerna

Vidare gäller de allmänna rekommendationerna i våra lokaler:

 • Håll avstånd
 • Håll god handhygien
 • Stanna hemma om du är sjuk


Nedan information gäller endast AUB i Uppsala

Tisdagen den 20 oktober 2020 gick Folkhälsomyndigheten (FH), i samråd med smittskyddsläkaren i region Uppsala, ut med beslut om skärpta allmänna råd med anledning att ytterligare bromsa smittspridningen av det lokala utbrottet.

De skärpta allmänna råden i Uppsala län kompletterar de tidigare redan gällande föreskrifter och allmänna råd kring Covid-19 och lyder enligt nedan:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
 • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Dessa skärpta råd gäller from 20-10-20 tom 20-11-03 men kan komma att förlängas.

Mer om de skärpta allmänna råden i Uppsala län kan du läsa här! 

Hvilan Utbildning följer gällande rekommendationer från FH och arbetar för att motverka smittspridning. Ytterligare åtagande, utöver de tidigare gällande, önskar vi att du som praktiserar tar hänsyn till:

 • Använd alternativa lösningar till kollektivtrafik för att ta dig till praktikplatsen
 • Diskutera med praktikplatsen om alternativa arbetstider för att undvika rusningstrafik
  • Praktikplatsen beslutat om tider

Viktigt att ni fortsatt håller avstånd, tvättar och spritar händerna kontinuerligt.

Vid sjukdom

Om någon i ditt hushåll har insjuknat i Covid-19, men du är frisk, stannar du hemma. Kontakta din lärare och Sandra Lennartsson om den situationen uppstår och för vidare instruktioner.

Skulle du bli sjuk rapporterar du frånvaro enligt de vanliga rutinerna: till skola via franvaro-aub@hvilanutbildning.se , till Arbetsförmedlingen och till praktikplatsen.

Schema

För dig som kommer tillbaka från praktik vecka 44 kommer det göras mindre förändringar i schemat. För allas säkerhet kommer klassen delas upp i två grupper vid praktiska moment på plats, övrig undervisning på distans. Schema kommer från era lärare.

Uppdaterad information

FH kan komma med nya beslut om allmänna råd, vi uppmanar dig att hålla koll på din mail då förändringar kan ske snabbt.


 

KABBARP

____

STOCKHOLM, UPPSALA & ÖREBRO