Information för vuxenstuderande


Med anledning av COVID-19

Det är en utmanande tid vi befinner oss i. Beslutet att låta er studerande läsa hemifrån påverkar oss alla men särskilt er. 

Det är fullt naturligt att känna oro i tider som dessa. Viktigt att komma ihåg är att vi inte är ensamma och många frågor vi ställer oss själva, ställs även bland människor i vår omgivning. Därför är det oerhört viktigt att vi pratar tillsammans om det som händer och de utmaningar vi stöter på.

Den kommande studietiden ser annorlunda ut än vad den gjort tidigare. Studierna är förlagda på distans, vilket utgör en mer påfrestning än tidigare. Det innebär mycket mer eget ansvar och disciplin. Viktigt är att bibehålla rutiner; Gå upp på morgonen, äta frukost, studera och bibehålla de sociala kontakterna även om det sker online. Det är inte en lätt uppgift, detta sker samtidigt som era egna åtaganden.

I era utbildningar, som ska förbereda er för ett yrke i branschen, ingår det många praktiska och viktiga moment. Vi gör allt för att tillgodose er dessa och kommande praktiska moment kommer att genomföras i mindre grupper utomhus.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss!

 

KABBARP

Niclas Haglind, rektor
040 - 46 37 08
niclas.haglind@hvilanutbildning.se

Hans Strömberg, biträdande rektor
040-46 37 04
hans.stromberg@hvilanutbildning.se

____

STOCKHOLM, UPPSALA & ÖREBRO

Natasja Klingemark Kanth, Utbildningschef
070-453 78 93
natasja.kanth@hvilanutbildning.se