Information för vårdnadshavare och elever på gymnasiet
3 december 2020

Distansundervisning för gymnasieelever!

Med hänvisning till regeringens presskonferens 2020-12-03 kl. 13:35 (läs pressmeddelande här!) kommer samtlig gymnasieutbildning på Hvilan Utbildnings samtliga orter (Kabbarp, Stockholm och Lund) ges på distans. Detta innebär att alla elever, oavsett årskurs, studerar hemifrån via Microsoft 365 enligt satt schema.

Närmre information rörande distansundervisning, schema, examinationer och prov kommuniceras via respektive rektor i de kommunikationsvägar som används (SchoolSoft och e-post).

Praktiska lektioner (Kabbarp)

För de elever som går ett praktiskt gymnasieprogram i årskurs 3, ges de praktiska lektionerna som på-plats-undervisning på skolan. I vilken utsträckning och berörda lektioner kommuniceras av rektor till elever och vårdnadshavare. 

Distansundervisning gäller ej för de elever som läser språkintroduktion. För språkintroduktion gäller på-plats-undervisning. Rektor informerar mer ingående om detta till elever och vårdnadshavare.

Observera att distansundervisning gäller endast gymnasieskolorna. Vuxenutbildningar berörs inte och ges enligt plan.

Frågor

Har ni frågor och funderingar, vänligen kontakta rektor för respektive skola:

Kabbarp: https://www.hvilanutbildning.se/medarbetare/niclas-haglind

Lund: https://www.hvilanutbildning.se/medarbetare/anita-hummerdal

Stockholm: https://www.hvilanutbildning.se/medarbetare/natasja-klingemark-kanth
  

Med anledning av COVID-19

Det är en utmanande tid vi befinner oss i. Beslutet att låta våra ungdomar läsa hemifrån och därmed komma ifrån en av de viktigaste sociala ytor som unga i Sverige har påverkar oss alla men särskilt er familjer. Det kan vara både påfrestande och svårt att nu ha er ungdom hemma.

Vi vet också att många vuxna är oroliga för framtiden. Det är fullt naturligt men påverkar såklart vår omgivning. Frågorna vi vuxna ställer oss är ofta samma frågor som ungdomarna har. Därför är det så oerhört viktigt att vi pratar tillsammans om det som händer och de utmaningar vi stöter på.

När det gäller studietiden som din ungdom har framför sig så är den i mångt och mycket mer påfrestande än den varit innan. Det innebär nu mycket mer eget ansvar och disciplin. Här önskar vi att du som vårdnadshavare fortsätter att stötta er ungdom genom konkret hjälp men också i att bibehålla rutiner. Rutinerna att gå upp på morgonen, äta frukost, studera och bibehålla de sociala kontakterna även om det sker online. Det är inte en lätt uppgift, detta sker ju samtidigt som ni har era egna åtaganden.

När det gäller praktiska moment som ingår i utbildningen, genomförs dessa i mindre grupper utomhus.

Vi vill med detta också säga att vi finns tillgängliga för er som vårdnadshavare och era ungdomar på telefon och mail för att stötta er i de olika frågor och problem som dyker upp hemma hos er.

Söker ni fler kontaktuppgifter till elevhälsan och lärarna finns det mer info under Skolinfo här på SchoolSoft. Vi vill också slå ett slag för att eleverna kan kontakta lärarna direkt via chattfunktionen i Teams.

Tveka inte att kontakta oss, vi finns här för er skull!


KABBARP

____

STOCKHOLM

____

LUND