Info till studerande

Här samlar vi viktig information till dig som är studerande på Hvilan Utbildning.


Sjukanmälan

Gör en sjukanmälan till oss via telefon 040-46 37 00. Skulle vi inte svara direkt så lämna ditt namn, klass och sjukdomsorsak på vår telefonsvarare. 

Krya på dig!
MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Observera att denna informationen gäller endast skolan i Stockholm!

Utvecklingen av coronavirusets spridning har gjort att Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Myndigheten ser ingen samhällsspridning i hela landet, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida coronasmittan vidare.

Med utgångspunkt i detta tar Hvilan Utbildning också nästa steg och uppmanar nu alla på skolan i Stockholm som har dessa symptom att stanna hemma från skolan.


Minska riksen för smittspridning

  • Tvätta händerna ordentligt med varmt vatten och tvål
  • Använd handsprit 
  • Hosta / nys i pappershandduk eller armveck
  • Peta dig inte i ansiktet