Hvilan Utbildning växer med två nya YH-utbildningar

Ett positivt besked från YH-myndigheten innebär att Hvilan Utbildning får utökat förtroende att utbilda för Yrkeshögskolan. Helt ny är utbildningen Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning som startar i Åkarp. Samtidigt breddas YH-utbildningen för arborister med utbildningsort i Stockholm.

Stor efterfrågan vad gäller utbildade Arbetsledare för kyrkogårdsförvaltning
Efterfrågan på arbetsledare med grön utbildning och en förmåga att leda och planera arbetet på kyrkogårdar är mycket stor. 95 % av Sveriges kyrkogårdschefer menar att det är svårt att få tag i personal för arbetsledande befattningar. Det är därför både ett viktigt och roligt uppdrag att Hvilan Utbildning, med start hösten 2018, kan erbjuda YH-utbildningen Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning för denna yrkeskår.

Utbildningen har utformats utifrån de krav på kunskaper, färdigheter och kompetenser som branschföreträdare för Sveriges kyrkogårdschefer, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund samt Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation enats kring tillsammans med Hvilan Utbildning. Utbildningen möjliggör att fler kvalificerade personer kommer ut i branschen och att samarbetet med stora arbetsgivare som exempelvis Svenska Kyrkan stärks ytterligare.

Helén Källholm är vd för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation som biträder församlingar och pastorat i deras roll som arbetsgivare och huvudmän för begravningsverksamheten. För snart tre år sedan uppmärksammade organisationen den hotande arbetskraftsbristen av utbildad personal inom grön sektor genom rapporten Kris i trädgårdsbranschen

Vi gläds åt den YH-utbildning som Hvilan Utbildning nu startar i samverkan med bland annat oss. Grön sektor ropar efter utbildad arbetskraft på olika nivåer. Denna YH-utbildning utgör ett värdefullt komplement till den arbetsledarutbildning som vi sedan många år tillhandahåller för kyrkogårdspersonal som axlar rollen som arbetsledare, säger Helén Källholm, vd Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.

YH-utbildning för arborister på ännu en ort
Som enda lärosäte i Sverige utbildar Hvilan Utbildning sedan tidigare arborister i Åkarp – ett högkvalificerat yrke som inte bara inkluderar värderings- och inventeringsuppdrag utan även en bred biologisk kunskap. Nu utökar utbildningen på ytterligare en ort. Hösten 2018 startar utbildningen i Stockholm.

Behovet av yrkeskompetenta arborister är stort. Som branschägd skola och ensam aktör för YH-utbildningar inom området har branschen och Hvilan Utbildning ett viktigt ansvar att utbilda på en nivå som möter morgondagens krav inom trädvård. Vi är stolta och ödmjuka inför att få ökat förtroende att stärka YH-utbildningen för arborister med ännu en utbildningsort, säger Elisabeth Broberg Lewén, vd Hvilan Utbildning.