FAQ - Gymnasium

Nedan kan du läsa de vanligaste frågorna kring våra gymnasieutbildningar och program. Om din fråga inte besvaras nedan kan du skicka den till info@hvilanutbildning.se


Generella frågor för samtliga orter

Vad krävs för att komma in på gymnasiet?
Är du behörig till de nationell programmet är det goda chanser att komma in. 

Kan man byta program när skolan har börjat?
Byte program eller inriktning inom skolan görs den första veckan. 

Antal elever i en klass?
Varierar från 20-30 elever

Vilka tider är elevhälsoteamet (kurator, SYV & specialpedagog ) på skolan?
Elevhälsan går att nå alla dagar i veckan men dagar de är på plats på skolorna kan variera. Se respektive skola. 

Vilka språk kan man läsa?
Du kan välja mellan spanska, tyska och franska på de teoretiska programmen. På yrkesprogrammen läser du inte moderna språk. 

Vad är eleverna på skolorna mest nöjda med?
Alla våra skolor har en härlig stämning och gemenskap, maten som serveras är också väldigt uppskattad, men mest nöjda ör eleverna över våra duktiga och engagerade lärare.

Hur långa är skoldagarna?
Vi börjar normalt 08:30 och slutar som senast 16:00.

Vilket stöd kan jag få om jag t.ex. har svårt för ett visst ämne?
Vi har bra möjligheter att få stöd, både av ordinarie lärare och av vårt elevhälsoteam. 

På vilket sätt har eleverna möjlighet att påverka skolan och undervisningen?
Genom elevrådet och genom att prata med skolledarna. 

Får man högskolebehörighet?
Om du går ett av våra studieförberedande progam får du oavsett program högskolebehörighet. Om du går ett av våra praktiksa program går det att lägga till/byta ut kurser för att få högskolebehörighet. 

Vilka kurser kan jag välja i programfördjupningen på de teoretiska programmen?
Du kan välja kurser på programfördjupningen, fråga gärna respektive skolledare om specifika val. Det gäller kurser som expemelvis.....

Vilka kurser kan jag välja i programfördjupningen på de praktiska programmen?
Du kan inte välja kurser på programfördjupningen, det har skolan redan gjort. Val du gör på yrkesprogrammen är om du vill läsa grunläggande högskolebehörighet samt ditt individuella val.

Vad bör man vara intresserad av för att välja något av de teoretiska programmen?

 • Samhällsvetenskap: samhällsfrågor, kultur, och kommunikation. 
 • Naturvetenskap: laborationer, problemlösning, analytiskt- och kritiskt tänkande. 
 • Ekonomi: företagande, planering och kreativt arbete. 

Vi tar vara på vårt gröna arv genom att väva in det gröna perspektivet i alla våra utbildningar, därför öppnar det också upp för dig som har ett intresse för hällbarhets- och miljöfrågor. 

Vad bör man vara intresserad av för att välja något av de praktiska programmen?

 • Restaurang: mat, smaker, kreativt arbete och service.
 • Trädgård: växter, grödor (vid odling) arbeta utomhus och praktikst arbete.
 • Bygg och anläggning: fysiskt arbete, självständigt arbete och byggprocesser.
 • Hantverk: blomsterarrangemang, färg och form, kreativt arbete. 
 • Djur: smådjur, skötsel och vård av djur, omhändertagande. 

Vi tar vara på vårt gröna arv genom att väva in det gröna perspektivet i alla våra utbildningar, därför öppnar det också upp för dig som har ett intresse för hällbarhets- och miljöfrågor. 

 

Specifika frågor - stockholm

Antal elever i en klass?
Varierar från 25-32 elever.

Antal klasser per program?
En klass per program, förutom programmet samhällsvetenskap - beteende som är uppdelade i två klasser. Det finns möjlighet att ansöka om att öppna för fler klasser på de andra programmen och söktrycket är högt. 

Vilka tider är elevhälsoteamet (kurator, SYV & specialpedagog ) på skolan?
Alla dagar i veckan är någon från elevhälsoteamet på plats.

Hur många lärare arbetar på skolan?
Totalt arbetar det 34 lärare på skolan. 

Hur många lärare har behörighet att undervisa i "sina ämnen"?
Alla lärare har behörighet i sina undervisningsämnen, varav fem med forskarutbildning. Undantagsvis har lärare i ämnen som exemepelvis Ledarskap och organisation valts utifrån ämneskompetens.

Har skolan en egen idrottshall?
Nej, idrottsundervisningen sker utomhus eller i Frescati Hallen. 

Har skolan egna laborationssalar?
Ja, det finns en laborationssal i skolans lokaler.

Vart serveras lunchen?
Skollunchen serveras på Lantis som ligger bara en kort promenad från skolan i brevid Stockholms Univeristet. 

Vart ligger skolan? Och restid?
Skolan ligger i det natursköna området Frescati Hage. Tar ca 15 minuter från T-Centralen med röda linjen. 

Hur många elever går det på skolan?
Det går ca 400 elever på skolan. 

 

Specifika frågor - Lund

Antal elever i en klass?
Varierar från 20-30 elever.

Antal klasser per program?
En klass per program. Det finns möjlighet att ansöka om att öppna upp för fler klasser på programmen om söktrycket är högt. 

Vilka tider är elevhälsoteamet (kurator, SYV & specialpedagog ) på skolan?
Elevhälsan är på skolan en heldag varannan vecka men det går att nå alla dagar i veckan.

Hur många lärare arbetar på skolan?
Totalt arbetar det ca 20 lärare på skolan. 

Hur många lärare har behörighet att undervisa i "sina ämnen"?
Alla lärare har behörighet i sina undervisningsämnen.

Har skolan en egen idrottshall?
Nej, idrottsundervisningen sker utomhus eller i Victoria Stadion.

Har skolan egna laborationssalar?
Nej, laborationer görs på Kemicentrum vid Lunds Univeristet.

Vart serveras lunchen?
Skollunchen serveras i egen matsal. Mycket av maten som serveras kommer från våra egna odlingar och lagas i restaurangen på skolan i Kabbarp. 

Vart ligger skolan? Och restid?
Skolan ligger i centrala Lund vid Ribbingska, ca 5 minuter gångavstånd från centralen via Clemenstorget. 

Hur många elever går det på skolan?
Det går ca 200 elever på skolan. 

 

Specifika frågor - Uppsala

Antal elever i en klass?
Vi har 30 platser per klass. Beror på söktrycket, men det brukar variera mellan 20-30 elever.

Antal klasser per program?
En klass per program. Det finns möjlighet att ansöka om att öppna upp för fler klasser på programmen om söktrycket är högt. 

Vilka tider är elevhälsoteamet (kurator, SYV & specialpedagog ) på skolan?
Elevhälsoteamet kommer att vara på plats en dag varje, eller varannan, vecka så som på våra befintliga skolor på de andra orterna. Så fort vi vet exakt vilka dagar publiceras den informationen på hemsidan. 

Hur många lärare arbetar på skolan?
Lärarteamet för årskurs 1 anställs för att undervisar i dem programgemensamma för att i årskurs 2 uttökas ytterligare för de programspecifika ämnena. 

Hur många lärare har behörighet att undervisa i "sina ämnen"?
Vi är i en rekryteringsprocess och rekryterar lärare som är behöriga och har lärarlegitimation. 

Har skolan en egen idrottshall?
Nej, idrottsundervisningen kommer att ske i Idrottshallen Korskyrkan årkurs 1. 

Har skolan egna laborationssalar?
Nej, laborationer kommer att utföras i samarbete med annat lärosäte. I Lund samarbetar vi exempelvis med Kemicentrum som är en del av Lunds Universitet. Så fort vi vet exakt adress kommer detta publiceras på hemsidan.

Vart serveras lunchen?
Skollunchen kommer årskurs 1 att serveras i en restaurang hos annan aktör med mat från Kajsas kök. 

Vart ligger skolan? Och restid?
Årskurs 1 ligger skolan på en temporär centrala adress i Uppsala, bara ett stenkast från Domkyrkan och ca 10-15 minuters gångavstånd från Uppsala Centralstation. Efter flytten till nyrenoverade lokaler under årskurs 2 är det en ca 20 minuters resa med kollektivtrafik. 

Hur många elever går det på skolan?
Om söktrycket är högt och vi fyller alla klasser till max kommer det gå totalt 90 elever på skolan. 

Vilka program och inriktningar går att söka?

Naturvetenskap

 • Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

 • Samhällsvetenskap
 • Beteendevetenskap

Ekonomi

 • Ekonomi
 • Juridik

Vi har skickat in ansökan för inriktningen Naturvetenskap - Samhälle med start 2022. Inriktningsämnena börjar du läsa årskurs 2. 

Specifika frågor - Norrköping

Antal elever i en klass?
Beror på söktrycket, men det brukar variera mellan 20-30 elever.

Antal klasser per program?
En klass per program. Det finns möjlighet att ansöka om att öppna upp för fler klasser på programmen om söktrycket är högt. 

Vilka tider är elevhälsoteamet (kurator, SYV & specialpedagog ) på skolan?
Elevhälsoteamet kommer att vara på plats en dag varje, eller varannan, vecka så som på våra befintliga skolor på de andra orterna. Så fort vi vet exakt vilka dagar publiceras den informationen på hemsidan. 

Hur många lärare arbetar på skolan?
Lärarteamet för årskurs 1 anställs för att undervisar i dem programgemensamma för att i årskurs 2 uttökas ytterligare för de programspecifika ämnena. 

Hur många lärare har behörighet att undervisa i "sina ämnen"?
Vi är i en rekryteringsprocess och rekryterar lärare som är behöriga och har lärarlegitimation. 

Har skolan en egen idrottshall?
Nej, idrottsundervisningen kommer att ske i lokaler i samarbete med kommunen.  

Har skolan egna laborationssalar?
Nej, laborationer kommer att utföras i samarbete med annat lärosäte. I Lund samarbetar vi exempelvis med Kemicentrum som är en del av Lunds Universitet. Så fort vi vet exakt adress kommer detta publiceras på hemsidan.

Vart serveras lunchen?
Just nu arbetar vi för att lösa ett samarbete med en restarurang i närheten där eleverna serveras sin skollunch. De kommer inte få ett matkort. 

Vart ligger skolan? Och restid?
Skolan ligger i centrala Norrköping,  intill andra gymansieskolor och granne med Campus Norrköping precis på andra sidan strömmen och med ca 5-10 minuters gångavstånd från Söder Tull. 

Hur många elever går det på skolan?
Om söktrycket är högt och vi fyller alla klasser till max kommer det gå totalt 90 elever på skolan. 

Vilka program och inriktningar går att söka?

Naturvetenskap

 • Naturvetenskap

Samhällsvetenskap

 • Beteendevetenskap

Ekonomi

 • Ekonomi

Vi har skickat in ansökan för inriktningen Naturvetenskap - Samhälle, Samhällsvetenskap - Beteende, Ekonomi - Juridik, med start 2022. Inriktningsämnena börjar du läsa årskurs 2. 

Specifika frågor - KAbbarp

Antal elever i en klass?
Varierar från 10-20 elever.

Antal klasser per program?
En klass per program. Det finns möjlighet att ansöka om att öppna upp för fler klasser på programmen om söktrycket är högt. 

Vilka tider är elevhälsoteamet (kurator, SYV & specialpedagog ) på skolan?
Elevhälsan är på skolan en heldag varannan vecka men det går att nå alla dagar i veckan.

Hur många lärare arbetar på skolan?
Totalt arbetar det ca 40 lärare på skolan , både för gymnasielärare och vuxenlärare. Fördelen med...

Hur många lärare har behörighet att undervisa i "sina ämnen"?
Alla lärare har behörighet i sina undervisningsämnen.

Har skolan en egen idrottshall?
Ja, vi har en idrottssal och en multiarena utomhus. 

Vart serveras lunchen?
Skollunchen serveras i egen matsal. Mycket av maten som serveras kommer från våra egna odlingar och lagas i restaurangen på skolan i Kabbarp. 

Vart ligger skolan? Och restid?
Skolan ligger i en by som heter Kabbarp, mittemellan Malmö och Lund. Ca 20 minuters bussresa från både Malmö och Lund centralsation. 

Hur många elever går det på skolan?
Eftersom vi har både gymnasiestudernade och vuxenstuderande varierar det mellan 200-300 elever. 

Vad är eleverna mest nöjda med?
Internatet skapar en särskild gemenskap som inte en traditionell gymnasietid kan ge. Maten som serveras är också väldigt uppskattad, men mest nöjda är eleverna över våra duktiga och engagerade lärare med lång erfarenhet från olika branscher.