FAQ - Gymnasium

Nedan kan du läsa de vanligaste frågorna kring våra gymnasieutbildningar och program. Om din fråga inte besvaras nedan kan du skicka den till info@hvilanutbildning.se


Generella frågor för samtliga orter

Vad krävs för att komma in på gymnasiet?
Är du behörig till de nationell programmet är det goda chanser att komma in. 

Kan man byta program när skolan har börjat?
Byte program eller inriktning inom skolan görs den första veckan. 

Antal elever i en klass?
Varierar från 10-15 elever

Vilka tider är elevhälsoteamet (kurator, SYV & specialpedagog ) på skolan?
Elevhälsan går att nå alla dagar i veckan men dagar de är på plats på skoloan kan variera.

Vilka språk kan man läsa?
På yrkesprogrammen läser du inte moderna språk.

Vad är eleverna på skolorna mest nöjda med?
Alla våra skolor har en härlig stämning och gemenskap, maten som serveras är också väldigt uppskattad, men mest nöjda ör eleverna över våra duktiga och engagerade lärare.

Hur långa är skoldagarna?
Vi börjar normalt 08:30 och slutar som senast 16:00 men viss variation beroende på skola kan finnas. 

Vilket stöd kan jag få om jag t.ex. har svårt för ett visst ämne?
Vi har bra möjligheter att få stöd, både av ordinarie lärare och av vårt elevhälsoteam. 

På vilket sätt har eleverna möjlighet att påverka skolan och undervisningen?
Genom elevrådet och genom att prata med skolledarna. 

Får man högskolebehörighet?
Om du går ett av våra studieförberedande progam får du oavsett program högskolebehörighet. Om du går ett av våra praktiksa program går det att lägga till/byta ut kurser för att få högskolebehörighet. 

Vilka kurser kan jag välja i programfördjupningen på de praktiska programmen?
Du kan inte välja kurser på programfördjupningen, det har skolan redan gjort. Val du gör på yrkesprogrammen är om du vill läsa grunläggande högskolebehörighet samt ditt individuella val.

Vad bör man vara intresserad av för att välja något av de praktiska programmen?

  • Restaurang: mat, smaker, kreativt arbete och service.
  • Trädgård: växter, grödor (vid odling) arbeta utomhus och praktikst arbete.
  • Hantverk: blomsterarrangemang, färg och form, kreativt arbete. 
  • Djur: smådjur, skötsel och vård av djur, omhändertagande. 

Vi tar vara på vårt gröna arv genom att väva in det gröna perspektivet i alla våra utbildningar, därför öppnar det också upp för dig som har ett intresse för hällbarhets- och miljöfrågor.