Distansundervisning Stockholm årskurs 1


 

Denna information gäller ENDAST årskurs 1 på Hvilan Gymnasium i Stockholm.

Till dig som är vårdnadshavare till elev i årskurs 1 i Stockholm

Från och med måndagen den 7 september till och med fredagen den 11 september kommer all undervisning för elever i årskurs 1 att ges på distans.

Information om upplägg för distansstudier och schema lämnas via SchoolSoft. Du som vårdnadshavare kommer få inloggningar till SchoolSoft kontinuerligt under måndagen.

Information kommer att skicka ut genom SchoolSoft.

Har du inte fått någon information senast onsdagen den 9 september. Eller vet du med dig att du som vårdnadshavare inte lämnat dina kontaktuppgifter till skolan via blanketten Kontaktuppgifter - ber vi dig att göra detta snarast till vår administration på skolan.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Rektor
Natasja Klingemark Kanth
040 - 46 37 55
natasja.kanth@hvilanutbildning.se

Biträdande rektor
Maria Eriksson
070-676 84 22
maria.eriksson@hvilanutbildning.se

Utbildningsadministratör
William Lind
040 - 46 37 66
william.lind@hvilanutbildning.se
 

Denna information gäller ENDAST årskurs 1 på Hvilan Gymnasium i Stockholm.