Viktig information angående coronavirus (covid-19)

Med anledning av Regeringens presskonferens kl. 09:50 den 17/3 2020 där Statsministern rekommenderar att stänga samtliga utbildningar inom gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola gäller följande: 

  • Samtliga studerande och elever på Hvilan Utbildnings samtliga orter erbjuds distansundervisning från och med den 18/3 2020.

  • Boende på internat i Kabbarp får information att internatet kommer att stängas från och med 17/3 2020. 

  • Uppdragsutbildningar, internat, restaurang och gårdsbutik får separat information.

Hur länge undervisning kommer att ske på distans är ännu inte bestämt, men räkna med att internatet kommer vara stängt minst 14 dagar.

Studerande och elever har informerats av rektor och internatansvarig. Vidare information till studerande/elever och vårdnadshavare kommer att skickas ut via SchoolSoft/e-post.

Detta är en extra ordinär situation och vi håller oss uppdaterade om folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendation och beslut. Vi arbetar intensivt med att underlätta för lärare och studerande/elever att kunna fortsätta med sin undervisning på ett sätt så att alla når sina kursmål.

Hemsidan kommer uppdateras kontinuerligt.

 

Säkerhetsåtaganden i våra lokaler:

- 2 meters avstånd mellan varandra
- Handsprit utplacerade på skolorna
- Besökare uppmanas att hålla god hand hygien, säkerställs av kontrollant vid ingång till restaurangen
- Bord och stolor har minskats i antal och placerats luftigt i restaurangen
- Markerat på golvet i matkön för att hålla avstånd
- Mat och salladsbuffé serveras av restaurangpersonalen på enskilda tallrikar
- Lektioner i grupp hålls utomhus och i miljö där avstånd på 2 meter kan hållas
- Öppet hus och besök sker som personliga möten i mindre grupper
- Information om våra säkerhetsåtaganden är uppsatta vid entrédörrar

 

Såhär undervisar vi på distans

Lärare på Hvilan Utbildnings samtliga orter har slagit om och utbildar numera på distans enligt den förberedelse som vi har haft sedan en tid tillbaka. 

  • Klassrumsvisningen har ställts om till distansundervisning och vi använder de digitala plattformar som är inarbetade sedan tidigare; Microsoft Teams, Schoolsoft och PingPong.
  • De digitala plattformarna används i undervisningen, bland annat som digitala klassrum där elever/studerande i realtid pratar med lärare och klasskamrater. Men också som kommunikationskanal mellan elever/studerande och lärare.
  • Via de digitala plattformarna kan respektive lärare dela undervisningsmaterial och uppgifter.
  • Närvaro tas i realtid via de digitala plattformarna och rapporteras sedan in i Schoolsoft.
  • De praktiska moment som ingår i utbildningen undervisas delvis via videos som spelas in på skolan, men även i mindre grupper utomhus på skolan.

Omställningen har gått bra med hög närvaro bland eleverna/de studerande och uppföljningar görs kontinuerligt under dagen. Lärarkollegiet stöttar upp i varandras undervisning och ortsöverskridande för att säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till och de lärare som inte är sjuka, är på sina respektive arbetsplatser. 

Samtliga ledare har dagliga chefsmöten med fokus på nuläge och fortsatt arbete för att säkra kvaliteten. Den digitala undervisningen och hur den fungerar följs upp dagligen. Utifrån detta har stödmaterial och rutiner för distansundervisning och de digitala plattformarna tagitsfram. Det pågår även inspelning av lektioner och undervisningsmaterial.

Vi går in i en ny fas, från att vi genomfört en omställning från klassrumsundervisning till distansundervisning, där vi utvärderar och förbättrar. Bland annat har stickprov på vårdnadshavare med elever på gymnasiet i Lund genomförts, med mål att informera och undersöka hur de anser att distansundervisningen fungerar. Vidare utvärdering med elever/studerande och lärare har också gjorts för att identifiera utvecklingsområden. Fler utvärderingar är inplanerade.

Läget förändras hela tiden så rutinerna kan ändras eller kompletteras med kort varsel. Vi uppmanar elever/studerande/vårdnadshavare håller koll på hemsidan, Schoolsoft och e-post. Har du som vårdnadshavare frågor eller synpunkter - tveka inte höra av dig.  Antingen till ansvarig på orten eller via info@hvilanutbildning.se . Ange dina kontaktuppgifter och elevens namn. 
 

Senast uppdaterad: 30-03-2020 kl. 09:40

 

__________

Inställda evenemang

På grund av Covid-19 är kommande Elev för en dag den 29/4 på skolan i Stockholm inställd. Är du intresserad av skolan och har frågor är du välkommen att maila dessa till: johan.helttunen@hvilanutbildning.se