Viktig information angående coronavirus (covid-19)

Till elever / studerande och vårdnadshavare!

Vi är glada över att äntligen ha tillbaka våra elever och studerande på våra skolor, även om omständigheterna fortfarande är speciella.

Det är viktigt för oss att ni känner er säkra på skolan. Vi tillämpar "försiktighetsprincipen" på våra skolor och vill förtydliga följande:

 • Tvätta händerna enligt god handhygien i minst 30 sekunder med tvål och varmt vatten.
 • Sprita händerna
 • Håll avstånd
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk

För dig som besökare uppmanar vi att du följer dessa anvisningar.

Utöver "försiktighetsprincipen" kan du läsa uppdaterad information nedan om gällande rekommendationer och bestämmelser på våra skolor:
 

PRESSKONFERENS: Nationella rekommendation om fjärr- och distansundervisning GY
Under regeringens presskonferens 2021-03-25 informerades om uppdatering kring nationell rekommendation rörande fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolorna: Från och med den 1 april (2021-04-01) upphör den nationella rekommendationen om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning. Presskonferensen kan ses i sin helhet här!

Vad gäller på Hvilan?
Rektorer och utbildningschefer har, sedan tidigare, skickat ut information till samtliga elever och studerande på gymnasie- och vuxennivå på Hvilan Utbildning samtliga orter. Denna information om distans/närundervisning gäller fram till och med att ny information ges av rektor/utbildningschef. Ny information beräknas komma vecka 14-15 (efter påsk). 


KABBARP

____

LUND

____

STOCKHOLM

____

UPPSALA OCH ÖREBRODatum: 2021-03-25

PANDEMILAGEN
Information på Regeringskansliets hemsida om den kommande pandemilagen som träder i kraft den 10 januari - läs mer här!
Datum: 2021-01-08

 

Särskilda bestämmelser kring dina studier kan du läsa mer om här:Övriga säkerhetsåtaganden i våra lokaler

 • 2 meters avstånd mellan varandra
 • Handsprit utplacerade på skolorna
 • Besökare uppmanas att hålla god hand hygien, säkerställs av kontrollant vid ingång till restaurangen
 • Bord och stolor har minskats i antal och placerats luftigt i restaurangen
 • Markerat på golvet i matkön för att hålla avstånd
 • Mat och salladsbuffé serveras av restaurangpersonalen på enskilda tallrikar
 • Lektioner i grupp hålls utomhus och i miljö där avstånd på 2 meter kan hållas
 • Öppet hus och besök sker som personliga möten i mindre grupper
 • Information om våra säkerhetsåtaganden är uppsatta vid entrédörrar