Dags att söka till gymnasiet?

Så här gör du!

Ansökan till gymnasiet

När det är dags att göra ditt gymnasieval kommer du i januari att få ett lösenord hemskickat med posten. Detta gäller dig som är elev i någon av landets grundskolor. Om du är bokförd i länet men inte går i skolan kan du ringa din hemkommun för att få ett lösenord. Med ditt lösenord loggar du in på hemsidan för ditt läns gymnasieintagning och gör ditt val.  När du gjort ditt gymnasieval skriver du ut din ansökan. Både du och din vårdnadshavare måste sedan skriva på din ansökan.

Här kan du göra din ansökan

Antagning i Skåne: Skåne-GY
Antagning i Stockholm: GY-antagningen
Antagning i Göteborg: Gymnasieantagningen

Ansökningskoder till gymnasiet i KABBARP, Skåne

Naturvetenskapsrogrammet

 • Naturvetenskap
 • Naturvetenskap och Samhälle

Kod: NA-HVI-F
 

Ekonomiprogrammet

 • Ekonomi

Kod: EKEKO-HVI-F
 

Samhällsvetenskapsprogrammet

 • Samhällsvetenskap
 • Beteendevetenskap

Kod: SA-HVI-F
 

Naturbrukssprogrammet - Trädgård

 • Trädgård

Kod: NBTRA-HVI-F
 

Naturbrukssprogrammet - Odling och gastronomi

 • Odling och Gastronomi

Kod: NBNARV-HVI-F
 

Hantverksprogrammet

 • Florist
 • Design och Grön inredning

Kod: HVFLO-HVI-F
 

Restaurang och livsmedelsprogrammet - kök och servering

 • Kök och servering

Kod: RLKOK-HV1-F
 

Restaurang och livsmedelsprogrammet - Vegansk gastronomi

 • Vegansk Gastronomi

Kod: RLKOK0R-HVI-F
 

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Mark och anläggning

Kod: BAMAR-HVI-F
 


Programinriktat individuellt val

Nedan listas ansökningskoder för programinriktat individuellt val
 

Naturbruksprogrammet - trädgård

 • Trädgård

Kod: IMVNBTRA-HVI-F
 

Bygg och anläggningsprogrammet

 • Mark och anläggning

Kod: IMVBAMAR-HVI-F
 

hANTVERKSPROGRAMMET

 • Florist

Kod: IMYHVFLO-HVI-F
 

Restaurang och livsmedelsprogrammet 

 • Kök och servering

Kod: SPRÅKINTRODUKTION


SPRÅKINTRODUKTION

 • Naturbruk

Kod: IMS-NB-HVI-F
 

sPRÅKINTRODUKTION
Kod: IMS-HVI-F
 

sPRÅKINTRODUKTION

 • Naturvetenskap

Kod: IMS-NA-HVI-F
 

sPRÅKINTRODUKTION

 • Hantverk

Kod: IMSHV-HVI-FyRKESINTRODUKTION
 

nATURBRUKSPROGRAMMET

 • Trädgård

Kod: IMYNBTRA-HVI-F
 

hANTVERKSPROGRAMMET

 • Florist

Kod: IMYHVFLO-HVI-F
 

Restaurang och livsmedelsprogrammet

 • Kök och servering

Kod: 
 

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Mark och anläggning

Kod: 

Ansökningskoder till gymnasiet i Stockholm

Ansökningskoder till gymnasiet i Stockholm kommer inom kort

 Ansökningskoder till gymnasiet i göteborg

Ansökningskoder till gymnasiet i Göteborg kommer inom kort