Hvilan Utbildning Alumniverksamhet

Bredda ditt nätverk, träffa gamla vänner och behåll kontakten med skolan!

Alumniverksamhet

Varmt välkommen till Hvilan Utbildnings alumniverksamhet!*
Hvilan anordnar årliga evenemang för alla före detta studerande. Verksamheten ger dig möjlighet att bredda ditt nätverk, träffa gamla vänner och behålla kontakten med skolan.

* En alumn (av latinets alumnus, elev) är en tidigare student från en viss skola, (vanligen på gymnasienivå) eller ett universitet eller högskola.


Är du intresserad av att vara med i 
Hvilans Alumniverksamhet?

Om du registrerar dig kommer du få våra kommande utskick om evenemang framöver.

Vi har även startat en Facebook-grupp (Hvilan Utbildning Alumniverksamhet) för att ge dig möjligheten att nätverka digitalt, delge tips, söka jobb och få inspiration.

Väl mött! 
Med vänliga hälsningar 
Hvilan Utbildning