Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum
Räddning vid trädklättring Kurser/Uppdragsutbildningar
Rekryteringssutbildning Trädgård 30 v (Järna) Vuxenutbildningar Järna, 2017-11-29 till 2018-06-27
Restaurang och livsmedel Gymnasieutbildningar
Riskbedömning 1 – Farliga träd Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-11-14
Riskbedömning 2 – Hur agera med farliga träd Kurser/Uppdragsutbildningar
Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Röjsåg RA + RB Kurser/Uppdragsutbildningar
Röjsåg RA och grästrimmer Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-11-23 till 2017-11-24Stockholm, 2017-12-07 till 2017-12-08
Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-12-04
Samhällsvetenskap Gymnasieutbildningar
Service & underhåll av småmaskiner Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-11-22
Sfi – Trädgård Vuxenutbildningar
Sjukdomar & skadegörare i växthus Kurser/Uppdragsutbildningar
Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd Kurser/Uppdragsutbildningar
Skadeförebyggande träning för arborister Kurser/Uppdragsutbildningar
Skolträdgårdskurs Kurser/Uppdragsutbildningar
Skötsel av park & trädgårdsmiljö grundkurs Kurser/Uppdragsutbildningar
Skötsel av utemiljö för fastighetsskötare Kurser/Uppdragsutbildningar
Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Språkintro / Language introduction Gymnasieutbildningar
Ståndorter och växtstrategier Kurser/Uppdragsutbildningar
Starta trädgårdsföretag (grundkurs) Kurser/Uppdragsutbildningar
Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-01-22Stockholm, 2017-12-05
Trädgårdsanläggare Gymnasieutbildningar
Trädgårdsdesign - Inspirationskurs Kurser/Uppdragsutbildningar
Trädgårdsdesign – Form & Teknik Kurser/Uppdragsutbildningar
Trädgårdsdesigner Gymnasieutbildningar
Trädgårdsmästare Gymnasieutbildningar
Trädinventering Kurser/Uppdragsutbildningar
Trädklättring A – Grunderna inom trädklättring Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-04-23 till 2018-04-27
Trädklättring B – Grunderna med motorsågshantering vid trädklättring Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-05-07 till 2018-05-09
Trädklättring C – Grunderna med riggning/firning vid trädklättring Kurser/Uppdragsutbildningar
Trädvård 1 år Vuxenutbildningar
Trädvård för kvalificerade yrkesarbetare Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-03-06 till 2018-03-07
Trappor och murar TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Utökad dendrologi för arborister Kurser/Uppdragsutbildningar
Utökad mykologi för arborister Kurser/Uppdragsutbildningar
Val av träd för stadsmiljö Kurser/Uppdragsutbildningar
Växthusodlingskurs Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-01-22 till 2018-01-23Åkarp, 2018-02-05 till 2018-02-06Åkarp, 2018-02-19 till 2018-02-20Åkarp, 2018-03-05 till 2018-03-06
Växtkännedom steg 1 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-01-17 till 2018-01-19
Växtkännedom steg 2 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Växtkännedom steg 3 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Växtkunskap för fastighetsskötare Kurser/Uppdragsutbildningar
Vinodlingskurs Kurser/Uppdragsutbildningar
Yh Arborist Vuxenutbildningar Åkarp, 2018-09-03 till 2020-05-08
Ympning Kurser/Uppdragsutbildningar
Yrkesvux Vuxenutbildningar Åkarp, 2018-01-08 till 2018-12-14

Pages