Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum
Användning av annueller Kurser/Uppdragsutbildningar
Arbete på väg, nivå 1 och 2 Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-10-02Åkarp, 2017-11-06
Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-12
Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-13 till 2017-09-14
Beskärning & Växtkunskap grundkurs Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-11-15 till 2017-11-16
Beskärning av fruktträd Kurser/Uppdragsutbildningar
Beskärning och trädvård TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-10-11 till 2017-10-12
Biokol i växtbäddar Kurser/Uppdragsutbildningar
Bukettbinderi – grund Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-06-27 till 2017-06-28
Bygga växtbäddar Kurser/Uppdragsutbildningar
Designa med sommarblommor Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-11 till 2017-09-13
Exkursion arboretum och ståndorter Kurser/Uppdragsutbildningar
Exponering i butik Kurser/Uppdragsutbildningar
Gräsanläggning TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Heta Arbeten Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-06-27Åkarp, 2017-09-22
Hjärt-lungräddning + Första hjälpen Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-06-29Åkarp, 2017-09-22
Marklära för växtanvändare Kurser/Uppdragsutbildningar
Marktäckande perenner Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-07 till 2017-09-08
Motorsågskurs A Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-25 till 2017-09-26
Motorsågskurs A+B för erfarna Kurser/Uppdragsutbildningar
Motorsågskurs B Kurser/Uppdragsutbildningar
Motorsågskurs C – avancerad trädfällning Kurser/Uppdragsutbildningar
Motorsågskurs E – motorsåg från lift Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-11-07 till 2017-11-08
Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial Kurser/Uppdragsutbildningar
Naturstensarbeten steg 1 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Naturstensläggning grundkurs Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 1 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 2 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 3 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-01-15 till 2018-01-19
Plantskolist 4 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-01-29 till 2018-02-02
Plantskolist 5 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 6 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Räddning vid trädklättring Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-06-15 till 2017-06-16
Riskbedömning 1 – Farliga träd Kurser/Uppdragsutbildningar
Riskbedömning 2 – Hur agera med farliga träd Kurser/Uppdragsutbildningar
Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-10-18 till 2017-10-20
Röjsåg RA + RB Kurser/Uppdragsutbildningar
Röjsåg RA och grästrimmer Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-18 till 2017-09-19
Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser Kurser/Uppdragsutbildningar
Service & underhåll av småmaskiner Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-04Åkarp, 2017-09-05Åkarp, 2017-09-06
Sjukdomar & skadegörare i växthus Kurser/Uppdragsutbildningar
Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd Kurser/Uppdragsutbildningar
Skadeförebyggande träning för arborister Kurser/Uppdragsutbildningar
Skolträdgårdskurs Kurser/Uppdragsutbildningar
Skötsel av utemiljö för fastighetsskötare Kurser/Uppdragsutbildningar
Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Stadsodling Kurser/Uppdragsutbildningar

Pages