Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Heta Arbeten

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-13

Kabbarp

Hjärt-lungräddning + Första hjälpen

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-08

Kabbarp

NULL

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-23Kabbarp, 2019-02-06Kabbarp, 2019-03-13

StockholmKabbarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-15

Kabbarp

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-30

StockholmKabbarp