Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Arbete på väg, nivå 1 och 2

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Heta Arbeten

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Hjärt-lungräddning + Första hjälpen

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Repetion Säkerhet - Motorsågskurs A&B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp