Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Akutsjukvård - Hjärt-lungräddning + L-ABCDE

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Arbete på väg 1.1-1.3

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-26Kabbarp, 2019-04-26

StockholmKabbarp

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Heta Arbeten

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-04

Kabbarp

Hjärt-lungräddning + Första hjälpen

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar

Kabbarp

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp