Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-04-05 till 2018-04-06Stockholm, 2018-04-26 till 2018-04-27

StockholmÅkarp

Arbete på väg, nivå 1 och 2

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-03-16Åkarp, 2018-04-25

Åkarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-04-04

StockholmÅkarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-03-08 till 2018-03-09Stockholm, 2018-04-05 till 2018-04-06Åkarp, 2018-03-26 till 2018-03-27

StockholmÅkarp

Beskärning av fruktträd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Beskärning och trädvård TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-03-07 till 2018-03-09

StockholmÅkarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Bukettbinderi – grund

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-03-27

Åkarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Designa med sommarblommor

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-05-07 till 2018-05-09

StockholmÅkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 1

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 2

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-03-12 till 2018-03-16

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 3

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-11-12 till 2018-11-16

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 4

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-12-10 till 2018-12-14

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 5

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-02-04 till 2019-02-08

Åkarp

Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 6

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2019-03-04 till 2019-03-08

Åkarp

Exponering i butik

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Gräsanläggning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Heta Arbeten

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-04-06

Åkarp

Hjärt-lungräddning + Första hjälpen

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-05-24 till 2018-05-25Stockholm, 2018-09-20 till 2018-09-21Åkarp, 2018-05-17 till 2018-05-18

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-02-26 till 2018-02-27Åkarp, 2018-03-01 till 2018-03-02Stockholm, 2018-03-19 till 2018-03-20Åkarp, 2018-04-09 till 2018-04-10

StockholmÅkarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-03-12 till 2018-03-14

StockholmÅkarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-03-05 till 2018-03-07Åkarp, 2018-03-19 till 2018-03-21

StockholmÅkarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-02-19 till 2018-02-21Stockholm, 2018-04-16 till 2018-04-18Åkarp, 2018-04-11 till 2018-04-13

StockholmÅkarp

Motorsågskurs E – motorsåg från lift

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-03-26 till 2018-03-27

Åkarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Naturstensarbeten steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Naturstensläggning grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Ogräskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-05-14

Åkarp

Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-05-28

Åkarp

Plantskolist 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 4 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 5 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Plantskolist 6 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Räddning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Riskbedömning 1 – Farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-03-01

StockholmÅkarp

Riskbedömning 2 – Hur agera med farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

Åkarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-04-24 till 2018-04-25Åkarp, 2018-04-05 till 2018-04-06Stockholm, 2018-03-05 till 2018-03-06Stockholm, 2018-03-14 till 2018-03-15

StockholmÅkarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-04-09 till 2018-04-10Stockholm, 2018-04-10 till 2018-04-11

StockholmÅkarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmÅkarp

Service & underhåll av småmaskiner

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-05-04

Åkarp

Sjukdomar & skadegörare i växthus

Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-04-25 till 2018-04-26

Åkarp

Pages