Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum
Användning av annueller Kurser/Uppdragsutbildningar
Arbete på väg, nivå 1 och 2 Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-12-05Åkarp, 2017-12-07Åkarp, 2017-12-14Åkarp, 2017-12-13Åkarp, 2017-12-20
Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag Kurser/Uppdragsutbildningar
Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-01-23 till 2018-01-24
Beskärning & Växtkunskap grundkurs Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-02-14 till 2018-02-15Åkarp, 2017-12-05 till 2017-12-06
Beskärning av fruktträd Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-02-22 till 2018-02-23Åkarp, 2018-02-22 till 2018-02-23
Beskärning och trädvård TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-02-14 till 2018-02-16Åkarp, 2018-03-07 till 2018-03-09
Biokol i växtbäddar Kurser/Uppdragsutbildningar
Bukettbinderi – grund Kurser/Uppdragsutbildningar
Bygga växtbäddar Kurser/Uppdragsutbildningar
Designa med sommarblommor Kurser/Uppdragsutbildningar
Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 1 Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-02-05 till 2018-02-09
Diplomutbildning för kyrkogårdens personal, delkurs 2 Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-03-12 till 2018-03-16
Exponering i butik Kurser/Uppdragsutbildningar
Gräsanläggning TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Heta Arbeten Kurser/Uppdragsutbildningar
Hjärt-lungräddning + Första hjälpen Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-01-16
Marklära för växtanvändare Kurser/Uppdragsutbildningar
Marktäckande perenner Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2018-05-24 till 2018-05-25Stockholm, 2018-09-20 till 2018-09-21
Motorsågskurs A Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-12-06 till 2017-12-07Åkarp, 2017-12-13 till 2017-12-14Åkarp, 2018-01-09 till 2018-01-10Åkarp, 2018-01-25 till 2018-01-26Åkarp, 2018-02-26 till 2018-02-27
Motorsågskurs A+B för erfarna Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-03-12 till 2018-03-14Åkarp, 2017-12-11 till 2017-12-14
Motorsågskurs B Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-01-15 till 2018-01-17Åkarp, 2018-02-14 till 2018-02-16
Motorsågskurs C – avancerad trädfällning Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2017-12-11 till 2017-12-13Stockholm, 2018-02-19 till 2018-02-21
Motorsågskurs E – motorsåg från lift Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-02-12 till 2018-02-13
Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial Kurser/Uppdragsutbildningar
Naturstensarbeten steg 1 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Naturstensläggning grundkurs Kurser/Uppdragsutbildningar
Ogräskurs Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 1 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 2 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 3 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-01-15 till 2018-01-19
Plantskolist 4 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-01-29 till 2018-02-02
Plantskolist 5 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 6 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Räddning vid trädklättring Kurser/Uppdragsutbildningar
Riskbedömning 1 – Farliga träd Kurser/Uppdragsutbildningar
Riskbedömning 2 – Hur agera med farliga träd Kurser/Uppdragsutbildningar
Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Röjsåg RA + RB Kurser/Uppdragsutbildningar
Röjsåg RA och grästrimmer Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2017-12-07 till 2017-12-08Åkarp, 2017-12-18 till 2017-12-19Stockholm, 2018-02-12 till 2018-02-13
Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-12-04
Service & underhåll av småmaskiner Kurser/Uppdragsutbildningar
Sjukdomar & skadegörare i växthus Kurser/Uppdragsutbildningar
Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd Kurser/Uppdragsutbildningar
Skadeförebyggande träning för arborister Kurser/Uppdragsutbildningar
Skolträdgårdskurs Kurser/Uppdragsutbildningar
Skötsel av park & trädgårdsmiljö grundkurs Kurser/Uppdragsutbildningar

Pages