Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum

Användning av annueller

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2019-03-04 till 2019-03-05

StockholmKabbarp

Arbetsmiljö & Säkerhet - Motorsåg

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Beskärning & Växtkunskap grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-22 till 2019-01-23Stockholm, 2019-02-14 till 2019-02-15Kabbarp, 2019-03-28 till 2019-03-29Stockholm, 2019-03-28 till 2019-03-29Kabbarp, 2019-02-04 till 2019-02-05

StockholmKabbarp

Beskärning av fruktträd

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-27 till 2019-02-28Stockholm, 2019-02-21 till 2019-02-22

StockholmKabbarp

Beskärning och trädvård TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2019-03-13 till 2019-03-15Kabbarp, 2019-02-13 till 2019-02-15

StockholmKabbarp

Biokol i växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Bygga växtbäddar

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Designa med sommarblommor

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-12 till 2019-02-14Stockholm, 2019-02-11 till 2019-02-13

StockholmKabbarp

Ekonomi

Gymnasieutbildningar

GöteborgHalmstadLundMalmöStockholmKabbarp

Gräsanläggning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Marklära för växtanvändare

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Marktäckande perenner

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-05-20 till 2019-05-21Stockholm, 2019-05-23 till 2019-05-24

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-17 till 2019-01-18Stockholm, 2018-12-10Stockholm, 2019-02-14Kabbarp, 2019-02-21 till 2019-02-22

StockholmKabbarp

Motorsågskurs A+B för erfarna

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-11 till 2019-03-13

StockholmKabbarp

Motorsågskurs B

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-28 till 2019-01-30Kabbarp, 2019-02-06 till 2019-02-08Stockholm, 2019-02-26 till 2019-02-28

StockholmKabbarp

Motorsågskurs C – avancerad trädfällning

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-18 till 2019-02-20

StockholmKabbarp

Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-21

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten - steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten Grund- steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-28 till 2019-03-01

StockholmKabbarp

Naturstensarbeten- steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Naturvetenskap

Gymnasieutbildningar

GöteborgHalmstadLundMalmöStockholmKabbarp

NULL

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-23Kabbarp, 2019-02-06Kabbarp, 2019-03-13

StockholmKabbarp

Räddning vid trädklättring

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Repetition Motorsåg A+B

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Riskbedömning – Farliga träd

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-24Kabbarp, 2019-03-22Stockholm, 2019-01-22Stockholm, 2019-03-05

StockholmKabbarp

Ritningsläsning, avvägning och utsättning TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-16 till 2019-01-18

StockholmKabbarp

Röjsåg RA och grästrimmer

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-31 till 2019-02-01Stockholm, 2019-01-17 till 2019-01-18Stockholm, 2019-01-29 till 2019-01-30Kabbarp, 2019-02-14 till 2019-02-15

StockholmKabbarp

Röjsåg RB - skogsröjning

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Säkerhetskontroll och underhåll av lekplatser

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-28

StockholmKabbarp

Samhällsvetenskap

Gymnasieutbildningar

GöteborgLundMalmöStockholmKabbarp

Sjukdomar och skadegörare på buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-03-18 till 2019-03-19

StockholmKabbarp

Skötsel av park & trädgårdsmiljö grundkurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-27 till 2019-02-28Stockholm, 2019-03-07 till 2019-03-08

StockholmKabbarp

Skötsel och förvaltning av utemiljö TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-02-11 till 2019-03-14

StockholmKabbarp

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-23Kabbarp, 2019-01-30

StockholmKabbarp

Trädgårdsdesign - Inspirationskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Trädgårdsdesign – Form & Teknik

Kurser/Uppdragsutbildningar

Stockholm

Trädinventering

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2019-03-14 till 2019-03-15

StockholmKabbarp

Trappor och murar TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Uppbyggnadsbeskärning av buskar och träd

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Utökad dendrologi för arborister

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Värde och skötsel av skyddsvärda träd - VETree

Kurser/Uppdragsutbildningar Stockholm, 2019-02-18

Stockholm

Växthusodlingskurs

Kurser/Uppdragsutbildningar Kabbarp, 2019-01-21 till 2019-03-12

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 1 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 1 TCYK - Distans

Kurser/Uppdragsutbildningar Distans, 2019-01-21

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 2 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Växtkännedom steg 3 TCYK

Kurser/Uppdragsutbildningar

StockholmKabbarp

Yh Arborist Stockholm

Vuxenutbildningar Stockholm, 2018-09-03 till 2020-05-01

Stockholm