GroGrund

Grundläggande svenska och trädgårdskunskap för asylsökande.

GroGrund

En utbildning som vänder sig till vuxna asylsökande och ger grundläggande kunskap för arbete eller vidare studier inom trädgårdsbranschen och närliggande arbetsområden.

Scroll down to download PDF and read in other languages.

DEL 1 PRAKTIK

Aug–okt 2016 (2–3 mån)
Praktik på kyrkogårdsförvaltning + Svenska A1-/A1

DEL 2 INTRO-KURS

Nov 2016–jan 2017 (ca 3 mån)
Introduktionskurs trädgårdsutbildning + Svenska A1/A2/A2+

Möjlighet till fortsatt utbildning: SFI – Odling och trädgård

Del 1 & 2: Svenska och praktik

GroGrunds upplägg ger dig som asylsökande en möjlighet att studera svenska på nivå A1-, A1, A2 och A2+ redan innan du kommer i etableringen. 

Parallellt med svenskstudierna gör du en första praktik på en kyrkogårdsförvaltning och därefter får du en introduktionskurs i olika arbeten inom trädgårdsnäringen. GroGrund är på heltid under 6 månader och består av många praktiska övningar på skolans och kyrkogårdens område. När du sedan får uppehållstillstånd valideras eller tenteras Sfi-kurserna av.

Möjlighet till fortsatt utbildning: Sfi – Odling och trädgård

Efter avslutad Del 1 & 2 kan du fortsätt studera på Sfi – Odling och trädgård, som är en yrkesmässig utbildning inom trädgård med mycket goda möjligheter till arbete efteråt. Utbildningen är på 60 veckor (1,5 år) och anordnas av Hvilan Utbildning. Uppehållstillstånd och avklarad Sfi-C krävs för att gå utbildningen.

Efter yrkesutbildningen kan du arbeta med skötsel och underhåll av grönområden i parker, bostadsområden eller kyrkogårdar. Du kan också arbeta på ett anläggningsföretag alternativt inom växthus-, frilandsodlingar eller frukt- och bärodlingar.

Vad lär du dig?

I GroGrund får du förutom svenska lära dig att beskära buskar och träd, sköta gräsmattor och bekämpa ogräs. Användande och skötsel av vanliga maskiner och redskap ingår, liksom att prova på grundläggande anläggningsarbete, t.ex. enklare plattläggning.

All undervisning bygger på en aktiv inlärning av svenska med särskilt fokus på yrkessvenska, dvs. du lär dig ord och begrepp som används inom trädgårdsbranschen både genom de praktiska övningarna och i en vanlig lektionssal.

I utbildningen ingår praktik och de studerande ges goda förutsättningar att prova på yrket och knyta kontakter med lämpliga arbetsgivare.

Antagningskrav för GroGrund Del 1

Du ska vara asylsökande och vara intresserad av trädgård och odling. Tidigare erfarenhet är inget krav men du behöver såklart vara genuint intresserad av trädgård. Det finns 40 platser. 

Anmälan

För dig som är intresserad av att delta i GroGrund, anmäl dig via Sensus hemsida: www.sensus.se/grogrund.

Anmälan kompletteras med en kort presentation av dig själv och dina tidigare erfarenheter.

Kontakt

Sensus
Priyanka Mellergård John
Verksamhetsutvecklare, samordnare integration
priyanka.mellergard.john@sensus.se
www.sensus.se

Hvilan Utbildning
Elsa Dahlrot
Biträdande rektor
elsa.dahlrot@hvilanutbildning.se
www.hvilanutbildning.se


Sensus

Sensus är ett studieförbund som arbetar med folkbildning. Sensus ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och erbjuder nyskapande mötesplatser där människor stärker sin kompetens, vågar överskrida sina gränser och flyttar perspektiven in i framtiden.

Hvilan Utbildning

Hvilan Utbildning är trädgårdsbranschens egen skola och anordnar trädgårdutbildningar på gymnasial nivå och inom vuxenutbildning. Vi ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation – som är en ideell förening som ligger under LRF Trädgård.

Kontaktperson

Kabbarp:

Elsa Dahlrot

Projektledare

Telefon

040-46 37 48

Kurstillfällen

Hör av dig vid intresse för utbildningen!

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Download and read in other languages

Grogrund ARABIC (pdf)

Grogrund DARI (pdf)

Grogrund ENGLISH (pdf)

Grogrund SWEDISH (pdf)