Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Vid varje bygg- och anläggningsarbete skall det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering samt utförande av bygget. Det gäller även för mindre uppdrag av servicekaraktär.

Kursen Bas-P / Bas-U svarar på de krav som Arbetsmiljöverket ställer avseende ansvar och kompetens vid byggande. Kursen lämpar sig för dig som är projektör, projektledare, byggherre, byggledare, platschef, arbetschef, arbetsledare, konsult eller KMA-ansvarig på ett företag i den gröna branschen.

Med arbetsmiljöansvar avses din skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att arbetsmiljön ska bli bra och arbetsplatsen säker genom att minska eller helt ta bort risker för olycksfall och ohälsa. Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren att chefer eller arbetsledare har de kunskaper som krävs för att uppfylla arbetsmiljökraven.

Observera att denna kurs innebär en översiktlig genomgång av samordnarens ansvar. Vill du få en grundligare utbildning, välj tvådagarskursen!

Kursinnehåll:

  • Grundläggande arbetsmiljökunskap
  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
  • Byggherrens arbetsmiljöansvar och olika entreprenadformer
  • Vilka är BAS-P:s viktigaste arbetsuppgifter?
  • Vilka är BAS-U:s viktigaste arbetsuppgifter?
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
  • Övriga viktiga AFS:ar inom den gröna branschen
    - fysisk utformning av arbetsplats, buller, ställningar, stegar, lyftanordningar, kemiska risker, vibrationer.
  • Hur går det till: upprätta arbetsmiljöplan, riskanalys samt förhandsanmälan

Kursen ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur du ska ta hänsyn till arbetsmiljöfrågor allt från projekteringsfasen till själva utförandet. Fokus ligger på det förebyggande arbetet.

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Frågor?

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Hvilan Utbildning på tel.nr. 040-46 37 00 eller kurs@hvilanutbildning.se

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson

Åkarp:

Anna Andersson

Utbildningsansansvarig kurser

Telefon

040-46 37 05

Utbildningsinformation

Anmälan

Tre veckor innan kursstart.
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person inom företaget. Obs! Vid för få anmälda deltagare ställs kursen in. 

Kursbevis

Alla kursdeltagare som klarar kunskapsprovet får kursintyg.

Arbetsmiljöverket rekommenderar att kursen förnyas vart 5:e år.

Kurslängd

1 dag, kl 8:00-ca 16:00.

Kursledare

Johan Krohn, arbetsmiljöingenjör, Human Miljö

Pris

3 900 kr exkl moms per deltagare.
I kursavgiften ingår kurslitteratur, kursintyg och måltider. Vi serverar frukost innan kursen börjar, fika för- och eftermiddag samt lunch. Allt hemlagat från vår egen restaurang!

Svårighetsgrad

Grundläggande

Kurstillfällen

Ort
Åkarp
Utbildningstid
2018-04-04
Senaste anmälan
2018-03-14
Kontaktperson

Liknande utbildningar

Visa fler liknande utbildningar

Vill du veta mer?

Skriv in dina uppgifter här så kontaktar vi dig gärna och berättar mer!