Utbildningar

Namn Utbildningsform Ort & datum
Användning av annueller Kurser/Uppdragsutbildningar
Arbete på väg, nivå 1 och 2 Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-10-02Åkarp, 2017-11-06
Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 30 v (Gotland) Vuxenutbildningar Visby, 2016-11-28 till 2017-07-05
Arbetsmarknadsutbildning Trädgård 40 v Vuxenutbildningar Åkarp, 2017-09-04
Arbetsmarknadsutbildning Ung Vuxenutbildningar
Arbetsmarknadsutbildning – Handelsträdgård, 30 v (Sthlm) Vuxenutbildningar
Arbetsmarknadsutbildning – Trädgårdsanläggning & Skötsel, 40 v (Sthlm) Vuxenutbildningar Stockholm, 2017-06-19 till 2018-03-29
Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-12
Bas-P / Bas-U, Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-13 till 2017-09-14
Beskärning & Växtkunskap grundkurs Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-11-15 till 2017-11-16
Beskärning av fruktträd Kurser/Uppdragsutbildningar
Beskärning och trädvård TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-10-11 till 2017-10-12
Biokol i växtbäddar Kurser/Uppdragsutbildningar
Bukettbinderi – grund Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-06-27 till 2017-06-28
Bygg – anläggare Gymnasieutbildningar Åkarp, 2017-08-14 till 2020-06-15
Bygga växtbäddar Kurser/Uppdragsutbildningar
Designa med sommarblommor Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-11 till 2017-09-13
Exkursion arboretum och ståndorter Kurser/Uppdragsutbildningar
Exponering i butik Kurser/Uppdragsutbildningar
Florist Gymnasieutbildningar Åkarp, 2017-08-14 till 2020-06-15
Förberedande utbildning – Gröna Näringar Trädgård (Sthlm) Vuxenutbildningar Stockholm, 2017-02-06 till 2017-02-24
Gräsanläggning TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
GroGrund Vuxenutbildningar
Heta Arbeten Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-06-27Åkarp, 2017-09-22
Hjärt-lungräddning + Första hjälpen Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-06-29Åkarp, 2017-09-22
Marklära för växtanvändare Kurser/Uppdragsutbildningar
Marktäckande perenner Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-07 till 2017-09-08
Motorsågskurs A Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-09-25 till 2017-09-26
Motorsågskurs A+B för erfarna Kurser/Uppdragsutbildningar
Motorsågskurs B Kurser/Uppdragsutbildningar
Motorsågskurs C – avancerad trädfällning Kurser/Uppdragsutbildningar
Motorsågskurs E – motorsåg från lift Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-11-07 till 2017-11-08
Mottagning och kvalitetskontroll av växtmaterial Kurser/Uppdragsutbildningar
Naturstensarbeten steg 1 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Naturstensläggning grundkurs Kurser/Uppdragsutbildningar
Naturvetare Gymnasieutbildningar Åkarp, 2017-08-14 till 2020-06-15
Plantering av blomsterurnor och blomsterlådor Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 1 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 2 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 3 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-01-15 till 2018-01-19
Plantskolist 4 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2018-01-29 till 2018-02-02
Plantskolist 5 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Plantskolist 6 TCYK Kurser/Uppdragsutbildningar
Preparandutbildning – Kvalificerad YH-utbildning Arborist Vuxenutbildningar Åkarp, 2018-04-03 till 2018-04-19
Räddning vid trädklättring Kurser/Uppdragsutbildningar Åkarp, 2017-06-15 till 2017-06-16
Rekryteringssutbildning Trädgård 30 v (Järna) Vuxenutbildningar Järna, 2017-02-27 till 2017-10-16
Riskbedömning 1 – Farliga träd Kurser/Uppdragsutbildningar
Riskbedömning 2 – Hur agera med farliga träd Kurser/Uppdragsutbildningar

Pages