Välkommen till Sveriges grönaste skola!

Sedan 1868

Om Hvilan Utbildning

En gedigen, trygg skola med anor

Hvilan Utbildning är en anrik skola som legat i befintliga lokaler utanför Åkarp sedan 1950-talet och hörde dessförinnan samman med Sveriges äldsta folkhögskola från 1868. Skolan har tidigare haft djurhållning och lantbruk, men är sedan drygt 40 år en renodlad trädgårdsskola. Idag är Hvilan Utbildning en av få skolor som är branschägda och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation - som är en ideell förening som ligger under LRF Trädgård. 

Det som utmärker oss är att vi äger våra lokaler i Skåne och därtill 65 hektar mark. Det innebär att vi har ett stort kapital och står stadigt även när konkurrensen ökar skolor emellan. Vi ser också ett ökat intresse för våra gymnasieutbildningar och våra yrkesvux- och yrkeshögskoleutbilningar har fortsatt ett mycket stort söktryck. Nytt på skolan är att vi har startat arbetsmarknadsutbildningar i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och därmed också startat en ny utbildningsverksamhet i Stockholm.

På gymnasieskolan i Skåne har Hvilan Utbildning riksintag och ett populärt internat! Här kan du även läsa även studieförberedande gymnasieutbildningar i skön miljö.

Anpassade lokaler och hög kompetens bland lärarna!

Vi har anpassade lokaler och utrustning för både praktisk och teoretisk utbildning inom trädgård, trädvård och florist. Runt om skolan finns cirka 10 hektar mark där lektioner i frilandsodling bedrivs, resterande 55 hektar arrenderas ut. Skolan har parker, plantskola och växthus om 1200 kvm som används för odling av blommor och grönsaker. Vi har en markbyggnadshall där eleverna kan öva anläggning och stensättning vintertid.

Omkring 50 personer arbetar på Hvilan Utbildning. Bland dessa finns ca 35 lärare. En driftschef ansvarar för frilandsodlingen, park- och utemiljöerna samt växthusen.

Kompetensnivån är hög bland personalen, både vad gäller teoretiska kunskaper och yrkeserfarenhet inom de olika områdena. Tillsammans hjälper vi eleverna att inhämta den kunskap och professionalism som krävs i deras framtida yrkesliv. Det är stor variation bland eleverna; gymnasieungdomar och vuxenstuderande, i huvudsak från Skåne, men även andra delar av landet.

Verkställande direktör är Elisabeth Broberg Lewén och rektor för skolan är Jimmy Sjöstedt. I skolans styrelse sitter drivna trädgårdsföretagare, representanter från Staffanstorps kommun och SLU Alnarp.

Allt det där som inte är våra utbildningar

Hvilan Utbildning har cirka 250 studerande – varav ca 80 av dem bor på vårt studentboende under veckorna. Detta skapar en speciell atmosfär med en stark känsla av samhörighet och en god kontakt mellan lärare och elever.

På skolan finns något mer än de utbildningar vi kan erbjuda. Vi brukar prata om "Hvilan-andan" något varmt och välkomnande som är svårt att beskriva i ord. Den måste upplevas!

Vår och våra ägares vision

Hvilan Utbildning ger värdefull kompetens och växande möjligheter!

Vårt huvuduppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårdsbranschen eller blomsterbranschen med odling, handel, anläggning eller design.

Våra ägare tar inte ut någon vinst utan har som enda mål att tillförse branschen med välutbildad personal.

Utbildningar

Vi har anordnat gymnasieutbildningar sedan 1973 och vuxenutbildningar inom trädgård sedan 1987 – först som påbyggnadsutbildningar och KY och nu som Yrkeshögskola – och 2001 startade den gymnasiala floristutbildningen. Skolan har startat fler vuxenutbildningar de senaste åren: 2014 startades Yrkesvux med Lunds kommun som huvudman och 2015 startade arbetsmarknadsutbildningar med Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare. Idag bedriver Hvilan Utbildning utbildningsverksamhet även i Stockholm, i Järna och på Gotland.

Vi anordnar även utbildningar på uppdrag av företag i trädgårdsbranschen, kyrkogårdsförvaltningar, kommunala förvaltningar och bolag mfl.