Hvilan marknadsför gymnasiet i Malmö 9–11 november

2017-11-07

Den så kallade TODO-mässan är en årligen återkommande mötesplats för unga Malmöbor med fokus på studier och arbete.

Hvilan Utbildning finns på plats med en kreativ och inspirerande monter på temat ”Grönt klassrum” samt en monter med inriktning mot framtida gymnasieelever. Här finns lärare, elever och branschrepresentanter på plats för att berätta om alla de utbildningar man erbjuder.

Men det handlar också mycket om att förmedla arbetsmarknaden och möjligheterna som finns inom de gröna näringarna. Det kommer under de tre mässdagarna att finnas flera representanter för företag och branschorganisationer på plats vilket gör Hvilans monter till en heltäckande branschmonter!

På gymnasiesidan finns flera nyheter att berätta om. Inte minst programmet Odling och gastronomi som rönt mycket stort intresse. Hvilans moderna och högaktuella version av tänkesättet ”från jord till bord”!