Frukostmötet ger nya kontakter!

2018-09-13

Torsdagen den 27 september välkomnar vi alla våra goda företagskontakter till frukostmingel på Hvilan i Åkarp. Hvilans frukostmöten är en kär tradition och våra gäster är allt från den enskilda företagaren till kyrkogårdförvaltningar, kommuner och stora privata företag i den gröna branschen. Här träffar du dina kollegor och hittar nya jobbmöjligheter. Vi bjuder på frukost från kl 07.00, och föreläsningarna varar mellan 07.30-08.30.

Torsdagen den 27 september, 2018

  • Bengt Nihlgård, Hörby – Professor emeritus i växtekologi och biodlare
    Binas roll i tätortsmiljön
    Be Förutsättningar och möjligheter för att odla bin i tätorten - en insats för ekosystemet! 
  • Emil Hillve - Trädgårdslärare - Odling & Växtkännedom, Hvilan Utbildning
    Odlarens roll
    Bina och maten, samspelet mellan bin och odlare.

Välkommen!