Medarbetare

Lärare

Stefan Bengtsson

Trädgårdslärare – biologi och växtkännedom

Christian Bentzen

Trädgårdslärare – anläggning

Emma Berg

Trädgårdslärare – skötsel och växtkännedom

Hans Bill

Trädgårdslärare – anläggning

Anders Blomberg

Motorsågsinstruktör

Kerstin Brandell

Trädgårdslärare – odling

Jan Dahlbom

Trädgårdslärare – anläggning och skötsel

Eric Danell

Docent, trädgårdslärare

Christopher Du Rietz

Lärare i biologi och naturkunskap

Paul Edvinstam

Maskin- och fordonslärare

Josefin Ek

Lärare i svenska som andraspråk

Anders Elisson

Fordonslärare

Lars Forslin

Trädgårdslärare – beskärning, växtkännedom och odling

Madeleine Gross Liljenström

Trädgårdslärare – skötsel och växtkännedom

Linda Hallström

Trädgårdslärare

Håkan Hansson

Trädgårdslärare – odling

Emil Hillve

Trädgårdslärare – odling och växtkännedom

Raymond Johansson

Lärare i entreprenörskap

Ulla Johansson

Biologilärare

Rickard Kihlström

Arboristlärare – instruktör klättring

Anders Lang

Trädgårdslärare – anläggning

Kristian Lantz

Trädgårdslärare – odling, skötsel och växtkunskap

Magnus Larsson

Maskin- och fordonslärare

Helén Larsson

Trädgårdslärare – odling

Calle Lindgren

Trädgårdslärare – anläggning

Johanna Lindholm

Trädgårdslärare – skötsel

Carina Lindkvist

Lärare i svenska som andraspråk och samhällskunskap

Jonas Lindqvist

Trädgårdslärare

Mikael Magnusson

Trädgårdslärare – skötsel och anläggning

Ingvar Mann

Trädgårds- och arboristlärare

Sofia Möller

Lärare i biologi och matematik

Ronny Nilsson

Trädgårdslärare – skötsel och växtkännedom

Johan Nilsson

Trädgårdslärare

Madeleine Nilsson

Trädgårdslärare -Odling och växtkännedom

Patrik Olofsson

Trädgårdslärare – anläggning

Emily Persson

Lärare i svenska som andraspråk

Henrik Persson

Trädgårdslärare

Stefan Pettersson

Fordonslärare

Ann-Christin Pransjö

Lärare i svenska som andraspråk

Lars Qvint

Trädgårdslärare – skötsel och växtkännedom

Annika Rehwin

Trädgårdslärare – odling och design

Maria Runnerstam

Trädgårdslärare

Jörgen Sagvik

Lärare i biologi

Helén Schalin

Floristlärare

Ylva Setterby

Lärare i biologi och naturkunskap

Erik Stoltz

Lärare i engelska och svenska

Salih Tufekcioglu

Lärare i religion, historia och samhällskunskap

Björn Vollbrecht

Trädgårds- och arboristlärare

Joakim Wede

Matematik- och idrottslärare

Mikael Wikman

Lärare i SFI och historia

Olle Wurtz

Maskin- och fordonslärare

Bo Wurtz

Maskin- och fordonslärare

Jakob Yttersjö

Arboristlärare