Ungas Möjligheter – Fågelbäcksskolan

Vi anordnar regelbundna workshops på högstadieskolor där vi vill insprirera elever till studier och jobb inom den gröna sektorn. Ungas möjligheter är ett samarbete med UF, Sysav och Transfer. 

Datum

2018-03-01 08:30 till 13:00