Ägare

Hvilan Utbildning är branschägd och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation – som är en ideell förening under LRF Trädgård. 

Verkställande direktör är Elisabeth Broberg Lewén och utbildningschef för skolan är Jimmy Sjöstedt. I skolans styrelse sitter drivna företagare och representanter från universitet.

Hvilan Utbildnings styrelse

Sten Olsson, ordförande
Elisabeth Broberg Lewén, vd    

Rolf Ahrling, styrelseledamot      
Catharina Alwall Svennefelt, styrelseledamot
Maria Hammenberg, styrelseledamot
Ingalill Hellberg, styrelseledamot    
Johanna Pommer, styrelseledamot    

Magnus Edring, arbetstagarrepresentant
Helén Schalin, arbetstagarrepresentant